Andreea Craciun

Fiji, Fiji

Nov 14, 2016 ~ Dec 5, 2016

Fiji

Fiji

Nov 14, 2016 ~ Dec 5, 2016

# 1

(Translated) I arrived in Nadi airport where we took a bus to Pacific Harbor where we had to spend the next few hours sleeping time zone as messed me up really well.

(Original) Am ajuns in Nadi la aeroport de unde am luat un autobuz spre Pacific Harbor unde am fost nevoită sa-mi petrec următoarele ore dormind deoarece fusul orar m-a dat peste cap bine de tot.

# 2

(Translated) Today I decided to spend the capital - Suva. The city is not a tourist town, rather a port city where huge cruise ships calling at the house or in another part of town, there are dozens of ships waiting to be loaded with containers in order to continue the route. The city is very modest, with few blocks, and many homes. Few blocks shall not exceed the 20th floor and most accommodating offices on the ground floor as their luxury shops with souvenirs. Sellers who have an eye for detecting tourists, so not hard because the natives skin much darker than Europeans stand in shop door to get invited inside where once reached shows you everything they have, just do not go hand empty. Luxury stores or supermarkets, prices are fixed but the small boutiques, price negotiable. I visited the food market (hence the rush to get out - because combinations of smell) and the flower where you never leave

(Original) Ziua de azi am decis sa o petrec in capitala - Suva. Orașul nu este un oras turistic, mai degrabă un oras portuar unde acostează imense vase de croaziera de lux sau, intr-o alta parte a orașului, sunt zeci de vapoare care așteaptă sa fie incarcate cu containere pentru a-si putea continua ruta. Orașul este unul foarte modest, cu putine blocuri, si multe case. Putinele blocuri nu depășesc etajul 20 si majoritate adăpostesc birouri, la parterul lor fiind magazine de lux, cu suveniruri. Vânzătorii, care au ochiul format pentru a detecta turiștii, lucru deloc greu deoarece băștinașii au tenul mult mai închis la culoare decât europenii, stau in usa magazinului pentru a te pofti înăuntru unde odată ajuns iti arata tot ce au, doar sa nu pleci cu mana goală. In magazinele de lux sau supermarcheturi, prețurile sunt fixe dar in micile buticuri, prețul se negociază. Am vizitat piata de alimente (de unde te grabesti sa ieși - din cauza combinațiilor de miros) si cea de flori de unde nu ai mai pleca, nesaturandu-te sa admiri varietatea si frumusetea acestora.

# 3

(Translated) Today continually visiting Suva. So I walk on the waterfront and try different cocktails and juices made from their great variety of fruits.

(Original) Azi continuu vizita in Suva. Astfel ma plimb pe malul apei si încerc diferite cocktailuri si sucuri făcute din marea lor varietate de fructe.

# 4

(Translated) Enough with the visitor! Today I'm on the beach! So I decide to spend my day on the fine and very clean sand at Uprising Beach Resort. Between the entrance to the water, walking on the beach, the admiral of the crabs coming out and entering the little hiding places that made them in the ground, the delicious drinks offered by the beach bar, the day passes the insane

(Original) Destul cu vizitatul! Azi fac plaja! Astfel hotărăsc sa imi petrec ziua pe nisipul fin si foarte curat de la Uprising Beach Resort. Intre intratul in apa, plimbatul pe plaja, admiratul crabilor care ies si intra in micile ascunzători ce si le-au facut in pământ, băuturile delicioase oferite de barul de pe plaja, ziua trece pe nesimțite

2

# 5

(Translated) Today I have a new destination. Taveuni Island. It is an island more special because time passes here line dividing the island into two. Thus half the island is the time "today" and half "yesterday". But until you reach the island, I have to take my flight. With avionetă. Avioneta is a small plane, even very small, ie 12 people. Each passenger, the place can see in the cockpit and maneuvers which he made. Being a small plane, it does not fly too high, which gave me the opportunity to admire the beautiful scenery offered by the islands lost in the sea water, which saw rainbows above the alleys, coral barrier seen by height.

(Original) Azi am o noua destinație. Insula Taveuni. Este o insula mai deosebita deoarece pe aici trece linia timpului, împărțind insula in doua. Astfel jumate insula se afla ca timp "azi" iar cealaltă jumătate "ieri". Dar pana sa ajung pe insula, trebuie sa mi iau zborul. Cu o avionetă. Avioneta este un avion mic, chiar foarte mic, mai exact de 12 persoane. Fiecare pasager, de pe locul sau poate sa vadă in cabina pilotul si manevrele pe care acesta le face. Fiind un avion mic, acesta nu zboară prea sus, fapt ce mi-a dat posibilitatea de a admira superbul peisaj oferit de insulele pierdute in marea de apa, curcubeele care se vedeau deasupra alei, bariera de corali văzuta de la înălțime.

# 6

(Translated) Today's day is dedicated to visiting the area and the beach. So after a little walk in the surroundings, a bath and the beach on the fine sand of the Tides Reach Resort Hotel are welcomed.

(Original) Ziua de azi este dedicată vizitării zonei si..plaja. Astfel dupa o mica plimbate in împrejurimi, o baie si plaja pe nisipul fin al hotelului Tides Reach Resort sunt binevenite.

# 7

(Translated) Finally it is the day to visit the famous time line

(Original) In sfârșit a sosit ziua sa vizitez faimoasa linie a timpului

# 8

(Translated) The island has plenty of beaches each more eager to receive you. After a morning at the beach, visiting surroundings decide.

(Original) Insula are o mulțime de plaje care de care mai dornice de a te primi. Dupa o dimineata la plaja, decid vizitarea împrejurimilor.

# 9

(Translated) The island is known for its waterfalls. After a long journey through the forest / jungle, your feet barely held me, I got to cool off in the water cascades.

(Original) Insula este cunoscuta si pentru cascadele sale. Dupa un drum lung prin pădure/jungla, cand picioarele abia ma mai țineau, am ajuns sa ma răcoresc in apa cascadelor.

# 10

(Translated) Still enjoying a relaxing day for me what my country can offer me, namely ocean, beach, palm trees, little animals of the region.

(Original) Inca o zi de relaxare bucurându-ma de ceea ce țara mea nu-mi poate oferi, si anume ocean, plaja, palmieri, animăluțe specifice zonei.

# 11

(Translated) This island has a natural slide ...

(Original) Aceasta insula are si un tobogan natural...

# 12

(Translated) Another day of relaxation and beach

(Original) O alta zi de relaxare si plaja

# 13

(Translated) A walk through the jungle coming in best time

(Original) O plimbare prin jungla venită in cel mai potrivit moment

# 14

(Translated) Again beach

(Original) Din nou plaja

# 15

(Translated) Beach day with a sunset hell

(Original) Zi de plaja cu un apus pe cinste

# 16

(Translated) culinary delicacies

(Original) Delicatese culinare

# 17

(Translated) Last morning in Taveuni

(Original) Ultima dimineata in Taveuni

# 18

(Translated) Pacific Harbor, arriving !!!

(Original) Pacific Harbor, sosesc!!!

# 19

(Translated) Relaxing day with a coconut promise from the two Fijians extremely friendly

(Original) Zi de relaxare cu o nuca de cocos promită de la cei doi fijieni extrem de amabili

# 20

(Translated) If I saw a sunset Taveuni, I see the sunrise in the Pacific Harbor

(Original) Daca apusul l-am văzut un Taveuni, răsăritul il vad in Pacific Harbor

# 21

(Translated) Shopping and relax before a long way

(Original) Cumpăraturi si relaxare înainte de un drum lung

# 22

(Translated) Unfortunately the time has come to take my "goodbye" and I say "see you soon" this magical place

(Original) Din păcate a sosit momentul sa-mi iau "la revedere" si sa-i spun "pe curând" acestui loc magic

Share this trip with friends whom I want to travel with!

Share