Thu Van Dao

Da Nang, Vietnam

May 19, 2016 ~ May 25, 2016

Da Nang

Vietnam

May 19, 2016 ~ May 25, 2016

# 1

(Translated) A most difficult decisions in life is to give up everything to go somewhere far away ...

(Original) Một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời là từ bỏ mọi thứ để đi một nơi thật xa...

Share this trip with friends whom I want to travel with!

Share