Thu Van Dao

Hanoi, Vietnam

Apr 29, 2016 ~ May 3, 2016

Hanoi

Vietnam

Apr 29, 2016 ~ May 3, 2016

# 1

(Translated) After deciding to quit a job at Yeah1, I returned to Hanoi, this land I put a lot of love. And Hanoi in me always nice like that!

(Original) Sau khi quyết định từ bỏ công việc tại Yeah1, tôi lại trở về Hà Nội, mảnh đất này tôi đặt rất nhiều tình cảm. Và Hà Nội trong tôi vẫn luôn đẹp như thế!

Share this trip with friends whom I want to travel with!

Share